Společná publikace v oblasti filosofie pro manažery

Nabízíme každému uživateli našich webů možnost podílet se na vytvoření
publikace s názvem

FILOSOFIE PRO MANAŽERY

Kadý má příležitost napsat stať nebo jen několik stran či odstavců na níže uvedená nebo podobná témata:
 • co je filosofie, proč vznikla a jaký má pro současného člověka a manažera význam?
 • čím může být filosofie užitečná právě vedoucím pracovníkům a podnikatelům?
 • porozumění hlubším podstatám světa, lidské společnosti, okolní reality
 • proč se kolem nás dějí určité změny, události a procesy?
 • efektivní poznávací postupy manažera a metody vědeckého přístupu k realitě
 • filosofie a vědecká metodologie jako skvělý základ pro chytrý management
 • proč je lépe lidi spíše koučovat, než řídit?
 • vnitřní složitost důležitých lidských hodnot - pravda, dobro,spravedlnost, svoboda, krása, víra
 • hledání pravého smyslu vlastního života, práce, podnikání apod.
 • hledání moudrého vztahu k práci, penězům, lidem, k sobě apod.
 • proč a jak si vypěstovat a dodržovat vlastní podnikatelskou, manažerskou a obchodní etiku
 • proč a jak vytvořit etický kodex své firmy
 • proč a jak pěstovat firemní a organizační kulturu
 • myšlenkové základy rétoriky a profesionální komunikace
 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037