MANAGEMENT – ŘÍZENÍ

MANAGEMENT-RIZENI.jpg

PLÁNOVÁNÍ

 • získávání, zpracovávání a distribuce informací
 • řešení problémů a rozhodování
 • tvorba plánů a projektů, jejich realizace a implementace
 • strategické plánování

ORGANIZOVÁNÍ

 • zásady a techniky organizování
 • organizační struktury
 • organizační změny
 • organizační kultura
 • komunikace
 • manažerské dovednosti - vedení porad, efektivní využívání času, delegování, koučování, zvládání konfliktů a stresu, týmový přístup, asertivita

VEDENÍ

 • motivace, hodnocení
 • osobnosti a jejich role
 • vůdcovství
 • kreativita vedoucí osobnosti
 • moc, autorita

KONTROLA

 • vše o kontrolní činnosti
 • systémová zpětná vazba
 • tvorba podkladů pro hodnocení a další rozhodování

Všechny systémové prvky řízení musí zajistit ekonomickou prosperitu a generování firemního ekonomického zisku.

 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037