Rétorika

ZLEPŠENÍ RÉTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ (Jak dobře mluvit)

Cíle :

 • dosáhnout znatelné změny v kultuře vyjadřování a vystupování před velkým počtem osob
 • přispět k celkovému růstu profesionality
 • posílit potenciál růstu a prosperity
 • PROGRAM výcviku, semináře, kurzu


  1. Úvod

  2. Formulace klíčových praktických problémů účastníků při vystupování před velkým auditoriem

  3. Krátký úvod do rétoriky – zdůvodnění, proč se rétorikou zabývat, co můžeme získat rétorickým tréninkem, jak hledat vlastní styl oslovování publika

  4. Případová studie: „Démosthénovy potíže“

  5. Stavba projevu a prezentace – způsoby, jak zaujmout posluchače a udržet s nimi mentální kontakt – jak si zajistit aktivní naslouchání

  6. Příprava veřejného projevu – volba a promýšlení argumentů, verbální stránky projevu a vhodného jazyka – nácvik variant práce se slovy, hledání vhodných synonym, trénink bohatého slovníku (komunikační hra)

  7. Význam jazykové kultury pro přesvědčování posluchačů – jak se vyhnout jazykovým prohřeškům, nevhodným formulacím a slovům

  8. Emocionální příprava na úspěšný projev – význam neverbální stránky projevu

  9. Jak poučit posluchače, jak jim sdělit něco nepříjemného, kritického, stresujícího apod.

  10. Fáze veřejného projevu – zahájení, argumentace, zdolávání předpokládané polemiky (námitek), zdůraznění obhajovaného sdělení, požadavku, nabídky apod., shrnutí a závěr (vyústění projevu), diskuse a její moderování

  11. Co musí zvládnout každý úspěšný rétor – trému, neverbální složku projevu, vlastní emoce i emoce posluchačů, adekvátní řečnický styl, organizaci projevu (tempo, čas, strukturální proporcionalitu)

  12. Závěry a praktická doporučení

  13. Zpětná vazba od účastníků
 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037