Reference a pracovní zkušenosti

 • TES s.r.o., Třebíč, ing.Martin Štajgl, ředitel, tel: 586 838 422, 602 577 220, stajgl@tesnet.CZ, projekt s 12 seminárními dny
 • ZFP akademie,a.s., Břeclav, ing. Václav Tomek, gen.ředitel, tel: 519 326 233, info@zfpakademie.CZ, projekt s 12 seminárními dny
 • ZFP,s.r.o., Břeclav, Radmila Stachovičová, asistentka majitelů firmy Poliakových, tel: 519 326 231, 608 021 452, r.stachovicova@zfpakademie.CZ, projekt s 12 seminárními dny
 • DOSTING,spol. s r.o., Brno, ing.Josef Suchomela, ředitel a jednatel, tel: 549 522 216, 602 789 961, suchomela@dosting.CZ, 2 semináře Po 2 dnech
 • FRITZMEIER s.r.o., Vyškov, ing.Aleš Dobrovolný, personalista, tel: 517 578 775 , dobrovolny@fritzmeier.CZ, 1. konzultační projekt v trvání 1 roku, zhruba každý měsíc Po 3 hod., a 4 semináře po 1 dni
 • HOPE.E.S., v.o.s., Brno, ing.Petr Volek, jednatel, tel: 549 210 919, 608 730 362, volek@euservis.CZ, a METODICA, Brno, Zdeněk Hloušek, tel: 549 210 312, 604 792 690, hlousek@metodica.CZ, projekt se 4 seminárními dny
 • Kili, s.r.o., Šlapanice, ing. Milan Navrátil, jednatel, tel: 544 120 111, obchod@kili.CZ, seminář 2 dny
 • WALTER, Brno, Tomáš Majer, ředitel pobočky, tel: 541 426 615, série koučování ředitele a konzultací pro vedoucí pracovníky, 5x po 3 hodinách
 • FMB s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zahájen dlouhodobý rozvojový projekt
 • Institut pro místní správu Praha, PhDr. Zdena Procházková, ředitelka, tel: 974 863 500, prochi.z@institutpraha.CZ, PhDr.Lenka Hronová, referentka pro vzdělání, tel: 224 241 279, L.hro@institutpraha.CZ, ing. František Kůžel, referent pro vzdělání, 224 228 719, f.kuz@institutpraha.CZ, dlouhodobá spolupráce, velká řada seminářů po 2-3 dnech, konzultační činnost, publikace monografie Úvod do řízení lidských zdrojů
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, doc.Dr. Václav Lošek,CSc., docent Ústavu potravinářského inženýrství a chemie, tel: 577 018 424, 603 747 407, losek@ft.utb.CZ, cyklus přednášek a cvičení na téma Management z pohledu firemní praxe, jsem veden jako externí učitel Ústavu ...
 • VUT, Fakulta podnikatelská, Brno, program MBA, děkanka fakulty doc.Dr. Anna Putnová,Ph.D.,tel: 541 142 684, putnova@fbm.vutbr.cz, doc.Ing.Luděk Mikulec, CSc.

Vesměs se uvedení vedoucí pracovníci také sami účastnili mých seminářů nebo jiných akcí, proto věřím, že poskytnuté informace budou dostatečně nezkreslené a objektivní.

 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037