FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

FIREMNI-A-ORGANIZACNI-KULTURA.jpg

OSOBNOSTI

 • rozvoj osobnosti manažerů a jejich prostřednictvím i všech klíčových pracovníků firmy
 • role manažerů – interpersonální, informační, rozhodovací
 • dovednosti manažerů – vedení porad, řešení problémů, zvládání konfliktů, efektivní využívání času, týmový přístup, delegování, koučování apod.
 • kreativita
 • zvládání stresu
 • podstata a význam vůdcovství
 • problém moci a autority manažera

MANAŽERSKÝ STYL

 • styly řízení – autoritativní (autokratický), demokratický (participativní), benevolentní (laissez-faire)
 • motivování
 • řízení – plánování, organizování, vedení, kontrolování
 • řízení strategické, krizové, změn, kvality a lidských zdrojů
 • koučování jako manažerský styl, přístup a způsob vedení spolupracovníků (členů organizace)

KOMUNIKAČNÍ STYL

 • profesionální komunikace – podstata, struktura, hlavní prvky a dovednosti, souvislosti
 • prezentování
 • rétorické kompetence
 • souvislosti profesionální komunikace

HODNOTY, PŘEDSTAVY, POSTOJE

 • firemní, podnikatelská a obchodní etika, sdílené morální a jiné hodnoty
 • představy úspěchu – vize, mise
 • postoje k zákazníkům, konkurenci, veřejnosti, sobě navzájem, sobě samému

Výše uvedené systémové prvky firemní kultury se promítají do celkového obrazu firmy

IMAGE FIRMY

Image firmy má obsahovou a formální stránku, tvoří se uvnitř firmy i ve styku s jejím okolím.

 

Agentura PoKr, Jabloňová 15, 68201 Vyškov, IČ: 621 22 037